Gmach Uniwersytetu Medycznego
Budynek Katedry
Sala ćwiczeń
prof. dr hab. med. Bogdan Miśkowiak
Kierownik Katedry
Badanie skiaskopia statyczna 
Podmiotowe badanie refrakcji
Badanie lampą szczelinową
Prof.Pizzimenti podczas zajęć ze studentami
Prof.Wingert ze studentami
Zakończenie IV edycji Studium Podyplomowego Optometrii
Zakończenie V edycji Studium Podyplomowego Optometrii
Prof. dr hab. Bogdan Miśkowiak otwiera Konferencję "Rozwój optometrii w Polsce - rola szkół wyższych"
Otwarcie Konferencji w obecności władz Uniwersytetu: w pierwszym rzędzie od lewej: mgr B. Poniedziałek - Kanclerz, prof. dr hab. J. Wysocki - JM Rektor, drugi rząd od lewej: prof. dr hab. B. Kędzia, prof. dr hab. A. Pruszewicz.
Uczestnicy Konferencji
Uczestnicy Konferencji
Wykładowcy zagraniczni z pracownikami Katedry Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego
Wykładowcy z USA z prof. B. Miśkowiakiem, od lewej: T. Wingert, B. Miśkowiak, J. Pizzimenti, W.C. Maples
Otwarcie Międzynarodowej Konferencji przez prof. dr hab. B. Miśkowiaka pt; ,,Optometria 2011 - problemy diagnostyki optometrycznej''.
Wyróżnienie Dziekana Wydziału Lekarskiego II prof. dr hab. A. Tykarskiego Medalem Witela za zasługi w rozwoju optometrii
Sesja poświecona roli optometrii w opiece nad widzeniem dzieci. Przewodniczą: od lewej: doc. A. Gotz-Więckowska, dr K. Frantz i dr D. Smith
Sesja poświęcona Soczewkom Kontaktowym. Przewodniczą: prof. L. Torliński, dr K. Perz i dr A. Ambroziak
Przerwa w obradach: M. Ożóg i prof. B. Miśkowiak
Warsztaty - Lampa szczelinowa w diagnostyce optometrycznej i okulistycznej prowadzi dr D. Smith
Warsztaty: Skiaskopia dynamiczna - prowadzi prof. G.T. Steele
Część socjalna Konferencji
Komisja egzaminacyjna
Słuchacze VII SPO przed Katedrą
Zakończenie VII edycji Studium Podyplomowego Optometrii
Zakończenie VII edycji Studium Podyplomowego Optometrii
Trzecia edycja akcji „Każdy ma prawo dobrze widzieć”
Dr hab. n. med. M. Stopa i Prof. dr hab. n. med. B. Miśkowiak
Zakończenie IX edycji Studium Podyplomowego Optometrii