Strona główna

Zespół

Działalność dydaktyczna

Studia podyplomowe

Działalność naukowa

Współpraca

Vision 2020

Wydarzyło się

Historia Katedry

Galeria

Kontakt

 


Uprzejmie informujemy, że postępowanie rekrutacyjne kwalifikujące do przyjęcia na XIV edycję Studium Podyplomowego Optometrii odbędzie się w dniu 16 stycznia 2018 r. od godz. 8.30 w Zakładzie Optometrii Katedry Chorób Oczu i Optometrii na ul. Rokietnickiej 5d w Poznaniu.
Proszę o przywiezienie oryginałów dyplomów (i innych dokumentów) w celu poświadczenia ich zgodności.
Test kwalifikacyjny poprzedzony zostanie dwoma dwugodzinnymi wykładami z zakresu biologii człowieka i optyki.
Test rozpocznie się o godz. 14.00
Wykłady odbędą się o godz. 9.00 – 11.45 w Centrum Biologii Medycznej, ul. Rokietnicka 8 w sali nr 3009, test kwalifikacyjny odbędzie się w sali nr 2008.


W wyniku zmian strukturalnych Katedra Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego została przekształcona w Katedrę Chorób Oczu i Optometrii z dwoma podjednostkami: Kliniką Chorób Oczu i Zakładem Optometrii.


Trwają zajęcia XIII edycji Studium Podyplomowego Optometrii. 

Linki
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Światowa Organizacja Zdrowia
VISION 2020: The Right to Sight

 

 


do góry