Strona główna

Zespół

Działalność dydaktyczna

Studia podyplomowe

Działalność naukowa

Współpraca

Vision 2020

Wydarzyło się

Historia Katedry

Galeria

Kontakt

Kierunki prowadzonych badan naukowych:

1.    Badania przesiewowe procesu widzenia u dzieci i młodzieży.

2.    Ocena parametrów procesu widzenia w endokrynopatiach.

3.    Ocena parametrów procesu widzenia u dzieci z dysleksją.

4.    Ocena układu wzrokowego studentów uczelni wyższych.

5.    Metody oceny ruchów oczu.

Tytuł doktora nauk medycznych uzyskali:

1.    Dr n. med. Danuta Pieczyrak – 11.06.2008r.: „Badania przesiewowe wybranych parametrów układu wzrokowego u dzieci w okresie nauczania początkowego”

2.    Dr n. med. Katarzyna Perz – 22.04.2009r.: „Przydatność oceny forii zdysocjowanej i forii stowarzyszonej u pacjentów z chorobą Gravesa-Basedowa”

3.    Dr n. med. Monika Feltzke – 15.06.2011r.: „Wieloletnie obserwacje wybranych parametrów układu wzrokowego dzieci w początkowym okresie nauczania w aspekcie prognozowania rozwoju krótkowzroczności”

4.    Dr n. med. Natalia Adamczak – 09.05.2012r.: „Ocena wybranych parametrów układu wzrokowego u dzieci i młodzieży z miasta Poznania ze zdiagnozowaną dysleksją”.

5.    Dr n. med. Andrzej Michalski - 20.11.2013r.: „Ocena wybranych parametrów narządu wzroku i jakości życia u pacjentów po operacji zaćmy”

do góry

Wybrane publikacje pracowników Katedry

1.    B. Kędzia, P. Twardowski: „Control of the myopic shift in modified Badal optometer”. Ophthalmic and Physiological Optics 1998, 18, 1, 57-62.

2.    B. Kędzia, D. Pieczyrak, G. Tondel, W.C. Maples: „Factors affecting the clinical testing of accomodation facility”. Ophthalmic and Physiological Optics 1999, 19, 1, 12-21.

3.    H. Mańczak: „Wskazania i przeciwwskazania do stosowania sztywnych gazo -przepuszczalnych soczewek kontaktowych”. Okulistyka 1998, 4, 53-57.

4.    B. Kędzia, G.Tondel, D. Pieczyrak, W.C. Maples: „Accommodative facility tesr results and academic success i polish second graders”. J Am Optom Assoc 1999, 70, 2, 110-116.

5.    D.Pieczyrak, B. Kędzia, G.Tondel, W.C. Maples: „Badania przesiewowe wybranych parametrów wzroku u dzieci w wieku szkolnym”. Nowiny Lekarskie1999, 4, 364-380

6.    B. Kędzia, D.Pieczyrak, G.Tondel, W.C. Maples: „Odniesienie wyników w nauce do wyników badan wybranych parametrów wzroku uczniów szkól podstawowych”. Nowiny Lekarskie1999, 9, 848-859

7.    J. Kozłowiecka, M. Barcińska, B. Miśkowiak: „Porównanie ostrości wzroku u osób ze skorygowana wada wzroku przy zastosowaniu tablic z różnymi optotypami”. Nowiny Lekarskie 2005, 74, 2, 149-152

8.    M. Barcińska, D. Pieczyrak, B. Miśkowiak: „Badania przesiewowe wybranych parametrów układu wzrokowego dzieci w wieku 7 – 11 lat ze środowiska miejskiego i wiejskiego”. Nowiny Lekarskie 2005, 74, 6, 694 – 700

9.    B. Bilski, S. Perz, K. Perz: „Czy egzogenna melatonina może być skuteczna w profilaktyce i leczeniu zaburzeń związanych z praca zmianowa i nocna”. Medycyna Pracy, 2005; 56(3), 257-261

10.  J. Knapik, B. Miśkowiak: „Badania przesiewowe procesu widzenia u studentów Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”. Nowiny Lekarskie 2005, 74, 2, 142-148.

11.  B. Miśkowiak: „Badania przesiewowe procesu widzenia u dzieci i młodzieży”. Family Medicine & Primary Care Review, 2005, 7, 3.819-820.

12.  K. Perz, H. Buczkowska, B. Miśkowiak, A. Michalski: „Znaczenie korekcji astygmatyzmu u dzieci rozpoczynających naukę szkolną”, Kontaktologia i optyka okulistyczna 3 (27)/2010, 36-40.

13.  H. Buczkowska, K. Perz, B. Miśkowiak, M. Feltzke: „Występowanie astygmatyzmu i rozważania nad koniecznością jego korekcji u uczniów szkół specjalnych”, Kontaktologia i optyka okulistyczna 3(27)/2010, 32-35.

14.  M. Feltzke; K. Perz, B. Miśkowiak: „Samoocena procesu widzenia a wyniki badań ostrości wzroku wśród studentów pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”, Probl Hig Epidemiol 2010, 91(2): 280-284.

15.  K. Perz, M. Feltzke, B. Miśkowiak, H. Gierszal: „Widzenie obuoczne a jakość widzenia u studentów pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”, Probl Hig Epidemiol 2010, 91(2): 285-290.

16.  D. Pieczyrak, B. Miśkowiak: „Badania przesiewowe wybranych parametrów układu wzrokowego u dzieci w wieku 6-10 lat z obszaru Wielkopolski”, Klin. Oczna 2010, 112(1-3), 37-41.

17.    D. Pieczyrak, B. Miśkowiak: „Zastosowanie własnego zestawu testów do prowadzenia badań przesiewowych narządu wzroku u dzieci i młodzieży”, Kontaktologia i Optyka Okulistyczna 2(30)/2011, 28-33.

18.  A. Głowacka, B. Miśkowiak: „Badania przesiewowe wzroku – przegląd piśmiennictwa”, Probl Hig Epidemiol 2012, 93(4): 663-666.

19.  N. Adamczak, A. Nagalewska, B. Miśkowiak: „Wybrane parametry układu wzrokowego u dzieci ze zdiagnozowaną dysleksją”, Probl Hig Epidemiol 2012, 93(4): 707-712.

20.  P. Nawrot, A. Przekoracka – Krawczyk, K. Perz, P. Rusiak, R. Naskręcki: „Zmiana refrakcji oka po zastosowaniu tropikamidu u dzieci w wieku przedszkolnym”, Klin. Oczna 2012, 114(4):278-281.

21.  Buczkowska H., Miśkowiak B.: „Wyniki badania funkcji układu wzrokowego oraz najczęściej zgłaszane dolegliwości osób o niskim statusie socjoekonomicznym z terenu Poznania i okolic”. Probl. Hig. Epid. 2014, 95, 1; 41-46.

22.  Pempera P., Feltzke M., Miśkowiak B.: “Are traditional methods of balancing accommodation still useful in the modern optometry office? A comparison of methods”. Optica Aplicata, 2014, Vol XLIV, 1; 79-91.

23.  Buczkowska H., Miśkowiak B.: “Visual parameters of Polish special schools students”. Optica Aplicata, 2014, Vol XLIV,2; 227-236.

do góry

Streszczenia zjazdowe:

6.    Miśkowiak B.: Badania przesiewowe procesu widzenia u dzieci i młodzieży.Family Medicine & Primary Care Review, 2005, 7,4:939-944.

do góry

Konferencje:

1.    Udział w World Congress of World Council on Optometric Education, Session 3, Atlanta, 2002r.

2.    Pieczyrak D., Miśkowiak B.: Visual screening in children starting the school education in urban and village environments of Great Poland. International Congress in Visual and Development, Barcelona, 2003r.

3.    Udział w World Congress of World Council on Optometric Education, Session 4, Orlando, 2004r.

4.    Udział w Konferecji zorganizowanej z okazji 30 - lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu, Poznań, 2005r.

5.    Udział w World Congress of World Council on Optometric Education, Session 5, Mediolan, 2006r.

6.    Udział w World Conference on Optometric Education,  Durban (RPA), 2010r.

Pobierz prezentację Prof. B. Miśkowiaka – przedstawioną podczas tej Konferencji

7.    Udział w XXI Konferencji Sekcji Strabologicznej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, 3-5 XI 2011, Poznań: K. Perz „Badanie optometryczne w aspekcie widzenia obuocznego”; H. Buczkowska „Ocena zmian w jakości życia po terapii widzenia u pacjentów z niedowidzeniem jednostronnym”.

8.    Udział w projekcie „Mały Medyk” – Polska Akademia Dzieci w Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu – 12-11-2012, K. Perz-Juszczyszyn „Wzrok – okno na świat”.

do góry