Strona główna

Zespół

Działalność dydaktyczna

Studia podyplomowe

Działalność naukowa

Współpraca

Vision 2020

Wydarzyło się

Historia Katedry

Galeria

Kontakt


Współpraca naukowa:

 • krajowa
  • Wydział Fizyki UAM w Poznaniu
 • zagraniczna
  • Illinois College of Optometry - Chicago, USA
  • Nova Southeastern University, College Of Optometry, Florida, USA
  • University of the Incarnate Word, Rosenberg School of Optometry, San Antonio, USA

do góry


Współpraca organizacyjna:

 • KOiBUW współpracuje z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się wprowadzaniem uregulowań prawnych i systemowych w zakresie optometrii. Celem tej współpracy, poprzez działania legislacyjne, jest opracowywanie programu kształcenia oraz zakresu umiejętności i uprawnień dla tego zawodu.
 • Katedra współpracuje z organizacjami krajowymi, m.in. z Polskim Towarzystwem Optometrii i Optyki oraz z Krajową Rzemieślniczą Izbą Optyczną. Dotyczy ona wszelkich spraw związanych z uregulowaniem uprawnień dla zawodu optometrysty w Polsce, a także z ich kształceniem.
 • Współpraca z wymianą poglądów z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Warszawskim oraz Politechniką Wrocławską dotycząca kształcenia optometrystów w Polsce.
 • KOiBUW współpracuje z Ministerstwem Zdrowia – Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy opracowaniu podstaw programowych kształcenia podyplomowego z optometrii oraz konsultacji projektów Ustaw i rozporządzeń opracowywanych przez MZ, a także wymogów standardów dla optyków, optometrystów i okulistów w zakresie wyposażenia gabinetów do optycznej korekcji narządu wzroku.
 • W Katedrze w ostatnim okresie na całosemestralnym, długoterminowym stypendium gościli naukowcy z USA, m.im. prof. T. Wingert z School of Optometry University of Missouri – St. Louis, oraz prof. J. Pizzimenti z Nova Southeastern University, College of Optometry. Prowadzili wykłady, seminaria doskonalące umiejetności zawodowe zespołu Katedry, zajęcia ze studentami optometrii, wzięli też udział w konferencjach naukowo-edukacyjnych (Poznań, Warszawa).

 

do góry