Strona główna

Zespół

Działalność dydaktyczna

Studia podyplomowe

Działalność naukowa

Współpraca

Vision 2020

Wydarzyło się

Historia Katedry

Galeria

Kontakt

 

 

Zmiana na stanowisku Kierownika Katedry

 

Z dniem 01 października 2014 roku na stanowisko Kierownika Katedry Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego został mianowany dr hab. n. med. Marcin Stopa.

Wizyta Prof. Timothy Wingert’a

 

W dniach  19-22 maja 2014 roku gościł w naszej Uczelni Prof. Timothy Wingert z University of the Incarnate Word , Rosenberg School of Optometry w San Antonio, USA.

W czasie wizyty odbyły się dwa wykłady profesora dla studentów optometrii - specjalność optyka okularowa oraz nauczycieli akademickich Katedry: „Kształcenie optometrystów w Polsce” oraz „Badania przesiewowe narządu wzroku wykonywane przez optometrystów – wg standardów w USA”.

W Katedrze Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego odbyło się również seminarium dotyczące programu kształcenia w zakresie optometrii w USA i Polsce.

 

Trzecia  edycja akcji  „Każdy ma prawo dobrze widzieć”

 

1 września 2012 roku odbyła się trzecia edycja akcji „Każdy ma prawo dobrze widzieć III”.

W ramach tego przedsięwzięcia przeprowadzono bezpłatne badania wzroku ubogich osób starszych (od 50 r.z do 80 r. ż)  oraz ufundowano okulary siedemdziesięciu osobom.

Badania przeprowadzone były przez specjalistów w Katedrze Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego.

 

Organizatorzy:

Katedra Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Punkt Informacyjny Europe Direct – Poznań

Fundacja Bread of Life

Jeleniogórskie Zakłady Optyczne

logo organizatorów

 

Partner:

Jai Kudo

 

Druga edycja akcji  „Każdy ma prawo dobrze widzieć”

 

10 września 2011 roku odbyła się druga edycja akcji „Każdy ma prawo dobrze widzieć”. W ramach tego przedsięwzięcia przeprowadzono bezpłatne badania wzroku dzieci (od 7 do 18 r.ż.)  z ubogich rodzin oraz fundowano okulary.

Badania przeprowadzane zostały przez specjalistów w Katedrze Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego  ul. Rokietnicka 5D, 60 – 806 Poznań.

Organizatorzy:

Katedra Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Punkt Informacyjny Europe Direct – Poznań

Fundacja Bread of Life

Jeleniogórskie Zakłady Optycznelogo organizatorów

 

Współpracują:

        Optyka – Optometria Buczkowski

        "Wizjoner" Salon Optyczny Magdalena Majchrzak

        Małgorzata i Bolesław Rudzińscy - Centrum Optyczne w Pyskowicach

        gabinety-specjalistyczne.pl

 

 

Międzynarodowa Konferencja i Warsztaty

„Optometria 2011 – problemy diagnostyki optometrycznej”

10 – 11 czerwca 2011, Poznań

 

Katedra Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zorganizowała w dniach 10 – 11 czerwca Międzynarodową Konferencję „Optometria 2011 – problemy diagnostyki optometrycznej”. Patronat honorowy nad Konferencją objął J.M. Rektor U.M. prof. dr n. med. Jacek Wysocki. Wydarzenie to spotkało się z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony już praktykujących optometrystów oraz studentów kształcących się w tym kierunku, przyciągnęło także grupę lekarzy okulistów.

Dzięki staraniom prof. dr hab. n. med. Bogdana Miśkowiaka w konferencji udział wzięli zaproszeni optometryści oraz lekarze okuliści z USA - Illinois College of Optometry,  Southern College of  Optometry w Memphis oraz krajowych ośrodków akademickich i praktyk prywatnych.

Podczas trzech sesji naukowych zaprezentowane zostały zagadnienia dotyczące roli optometrii w opiece nad widzeniem dzieci, wybrane metody diagnostyczne w optometrii i okulistyce oraz współczesne zagadnienia dotyczące użytkowania soczewek kontaktowych.

W części pierwszej dr Daniel Smith przedstawił istotne uwagi dotyczące odrębności optometrycznego badania dzieci. Dr Kelly Frantz O.D. omówiła problematykę zaburzeń akomodacji i możliwości zastosowania w tym aspekcie ćwiczeń wzrokowych. Dr n. med. Anna Gotz – Więckowska w sposób wnikliwy i interesujący zaprezentowała okulistyczny punkt widzenia na postępowanie w zezie.

Możliwości zastosowania  badań przedmiotowych w optometrii i okulistyce szeroko omówione zostały w sesji drugiej, podczas której dr Glen Steele O.D.,  mówił o użyteczności zastosowania skiaskopii u niemowląt oraz pacjentów z utrudnioną komunikacją werbalną, natomiast dr n. med. Jadwiga Bernardczyk – Meller przedstawiła wykorzystanie badań elektrofizjologicznych w diagnostyce zaburzeń widzenia dzieci i młodzieży. Dzięki połączeniu internetowemu możliwe było również wysłuchanie przez uczestników wykładu na temat czynników korygujących, które należy uwzględnić podczas pomiarów ciśnienia wewnątrzgałkowego. Wykład ten  poprowadził bezpośrednio z Southern College of Optometry w Memphis dr Pinakin Gunvant O.D., Ph.D.

Wpływ stosowania soczewek kontaktowych na biochemiczne funkcje rogówki przedstawił w sesji trzeciej prof. Lech Torliński. W sesji tej również  dr n. med. Anna Ambroziak omawiała wyzwania w praktyce kontaktologicznej, z jakimi specjaliści spotykają się w różnych grupach wiekowych pacjentów.

Wykładom towarzyszyły warsztaty powiązane tematycznie z zagadnieniami przedstawianymi podczas konferencji. Uczestnicy w małych grupach mieli możliwość w  sposób praktyczny zapoznać się oraz udoskonalić umiejętności z zakresu diagnostyki odcinka przedniego oka w lampie szczelinowej, wykorzystania metod skiaskopii dynamicznej w diagnostyce optometrycznej oraz prowadzenia treningu wzrokowego w zaburzeniach akomodacji i niedowidzeniu.

Zorganizowanie tak dużego przedsięwzięcia naukowego nie byłoby możliwe bez wsparcia wielu firm związanych z branżą opometryczną, okulistyczną i optyczną, w tym także Jeleniogórskich Zakładów Optycznych.

Organizatorzy Konferencji mają nadzieję, że przyczyni się ona nie tylko do pogłębiania wiedzy fachowej i doskonalenia umiejętności zawodowych, ale również do rozwoju współpracy optometrystów, lekarzy okulistów oraz optyków okularowych.

dr n. med. Katarzyna Perz, prof. dr hab. n. med. Bogdan Miśkowiak

 

Międzynarodowa Konferencja "Rozwój optometrii w Polsce - rola szkół wyższych"

Jubileusz 25-lecia powołania Katedry Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego

Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

12 – 13 marca 2010, Poznań

 

          Konferencja odbyła się w dniach 12-13 marca 2010 roku. Wzięło w niej udział ponad 200 uczestników wśród nich przedstawiciele szkół wyższych, optometryści, optycy, absolwenci Studium Podyplomowego Optometrii oraz studenci.  Do wygłoszenia referatów zaproszono wykładowców z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz z polskich uczelni zajmujących się optometrią i naukami o widzeniu. Konferencja ta była okazją do:

·         przedstawienia dotychczasowych osiągnięć dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych Katedry, jej współpracy z ośrodkami naukowymi, krajowymi i zagranicznymi;

·          przedstawienia osiągnięć międzyuczelnianej współpracy w zakresie opracowania i wdrażania programów ksztacenia z zakresu optometrii w Polsce;

·         przedstawienia referatów naukowych z ośrodków akademickich w kraju (UAM w Poznaniu, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Warszawski, UMK w Toruniu i UM w Poznaniu), a także referatów zaproszonych gości zagranicznych z USA, z Wielkiej Brytanii oraz Niemiec.

            Do uczestników konferencji listy gratulacyjne skierowała m.in. Pani Mister Zdrowia Ewa Kopacz, zaś JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. Jacek Wysocki,  wysoko ocenił działalność Katedry Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego, podkreślając inicjatywy dydaktyczne (powołanie i realizację studiów podyplomowych z zakresu optometrii), prowadzone badania naukowe oraz działalność organizacyjną. JM Rektor wręczył długoletniemu kierownikowi Katedry prof. dr.hab. Bolesławowi Kędzi Medal za zasługi dla Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

        Okolicznościowymi medalami Vitelo (ojca światowej Optometrii) uhonorowano:  Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Prof. dr hab. Jacka Wysockiego,  Dyrektora Centrum Integracji Europejskiej UAM  Prof. dr hab. Stefana Jurgę, Dziekana Wydziału Lekarskiego II UM  Prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego, Dziekana Wydziału Fizyki UAM Prof. dr hab. Ryszarda Naskręckiego, Prof. Barbarę Pierscionek z University of Ulster, Dr Wolfganga Cagnolati`ego Prezydenta Europejskiej Rady Optometrii i Optyki (ECOO), Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki oraz KRiO. Medale zostały wręczone przez Prof. Bolesława Kędzię (ojca polskiej optometrii) oraz Prof. Bogdana Miśkowiaka (przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konferencji).

       Obrady obejmowały cztery sesje i jeden wykład otwarty. W  trakcie konferencji wygłoszono następujące referaty:

 • Prof. B. Miśkowiak (UM w Poznaniu): „Udział Katedry Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu w rozwoju polskiej optometrii.”
 • Prof. B. Kędzia (UM w Poznaniu): „Dlaczego optometria?”
 • Prof. B. Pierscionek (Wielka  Brytania): „Optometry and Vision Science: a clinical profession with a multidisciplinary basis.”
 • Prof. R. Naskręcki (UAM  w Pozaniu): „Jak kształcić optyków okularowych i optometrystów na Wydziale Fizyki?”
 • Dr W. Cagnolati (Niemcy): „The contents of a full eye examination. “
 • Prof. A. Kowalczyk (UMK w Toruniu): „Anterior segment of the human eye imaging by optical conference tomography. “
 • Prof. J. Pizzimenti  (USA): „Optomery the discipline, optometry the Profession. “
 • Dr K. Perz (UM w Poznaniu): „Przydatność oceny wybranych parametrów układu wzrokowego u pacjentów z chorobą Gravesa-Basedowa.”
 • Prof. W.C. Maples (USA): „Documenting Changes In Quality of Life from Optometric Care. “
 • Dr hab. M. Zając (Politechnika Wrocławska): „Krótkowzroczność zmierzchowa.”
 • Dr A. Przekoracka-Krawczyk (UAM w Poznaniu): „Efekty wywoływania przejściowych symptomów zaniedbywania jednostronnego u osób z heteroforią.”
 • Prof. T. Wingert (USA): „Lens Treatments that Benefit Ocular Health and Visual Performance.“
 • Dr n. med. D. Pieczyrak (UM w Poznaniu): „Badania przesiewowe podstawowym narzędziem oceny stanu narządu wzroku.”
 • Mgr H. Pracharczyk: „Oferta rehabilitacyjna Poradni Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących w Poznaniu.”
 • Prof. H. Kasprzak (Politechnika Wrocławska): „Pomiar stabilności filmu łzowego na rogówce oka i soczewce kontaktowej za pomocą interferometrii.”
 • Prof. W.C. Maples (USA): „Dlaczego potrzebna jest optometria w Polsce?” – wykład otwarty

       Celem wykładu otwartego było przedstawienie korzyści, które wniesie rozwój optometrii w Polsce w szeroko pojętą opiekę nad narządem wzroku. Prof. Maples przekonywał, iż promowanie optometrii w Polsce a w szczególności badań przesiewowych, terapii widzenia, badań epidemiologicznych nad układem wzrokowym przyczyni się z pewnością do poprawy jakości widzenia i życia naszego społeczeństwa. Prof. WC. Maples przedstawił także dane dotyczące doświadczeń w tym zakresie z terenu USA, ale także zwrócił uwagę na rozwijająca się dynamicznie optometrię w Hiszpanii – kraju o podobnej do Polski wielkości. Wykład  „Dlaczego potrzebna jest optometria w Polsce?” spełnił ważną rolę w promocji tej dyscypliny wiedzy w Polsce, a także przyczynił się do promocji osiągnięć optometrii naszej macierzystej Uczelni. Tutaj bowiem przed ponad 25 laty powstała pierwsza w Polsce Katedra Optometrii w której opracowano i wdrożono pierwszy w Polsce program kształcenia optometrystów.

       Międzynarodowa Konferencja "Rozwój optometrii w Polsce - rola szkół wyższych" organizowana była w roku Jubileuszu 90-lecia działalności Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.                                                                                                       

prof. dr hab. n. med. Bogdan Miśkowiak – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji

 

W 2010 roku Prof. dr hab. Bogdan Miśkowiak wziął udział w “World Conference on Optometric Education” (22 – 24 wrzesień 2010) w Durbanie (Republika Południowej Afryki), wygłaszając referat „Modification of Postgraduate 2 year Optometry Programme at Poznan University of Medical Sciences (Poland) as the result of international educational cooperation”.

 

W 2003 roku WCO powołała w Polsce Grupę Roboczą „Poland Refractive Error Study in Children Working Group” pod przewodnictwem prof. Janice Scharre z USA, w składzie: prof. J. Jurkus(USA), prof. K. Naidoo (RPA),dr B. Pochanke (Australia), dr R. Chappel (President ECHO), prof. B. Miśkowiak,dr H. Mańczak,Z. Stojałowski i P. Kołder (Polska). Zadaniem tej grupy pracującej przez dwa tygodnie w siedzibie Katedry było podjęcie działań organizacyjnych i przygotowanie projektu badań epidemiologicznych procesu widzenia u 5000 dzieci w wieku 5 – 15 lat (projekt tych badań miał być włączony w sieć podobnych badań prowadzonych na Świecie pod auspicjami WCO w ramach Vision 2020.

 

 

W ramach wieloletniej współpracy Katedry z wieloma ośrodkami kształcenia optometrystów w USA, w Katedrze gościli:

    * Prof. W. Maples - 1996r.

    * Prof. J. Scharre - Illinois College of Optometry - 2003-2004r.

    * Prof. J. Jurkus - Illinois College of Optometry - 2003 - 2004r.

    * Prof. T. Wingert - School of Optometry, University of Missouri - St. Louis – stypendysta Komisji Fulbrighta– 2006r.

    * Prof. J. Pizzimenti - Nova Southeastern University, College of Optometry, Florida – stypendysta WCO– 2006r.

 

do góry